Our Team

90493E16-FD7E-47E7-A602-7ADDF6148F70-1160x1160

Oleh Vernyk

Head of the NGO ``Green Fund``

kuftyryev

Pavlo Kuftyryev

Chairman of the Supervisory Board of the NGO ``Green Fund``

kochub

Oleksandr Kochubei

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in Switzerland

waldman

Evgeni Waldmann

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in Germany

shelhavtsov

Ivan Shekhavtsov

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in EU and Belgium

arzumanyan

Georgiy Arzumanyan

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in Austria

67366719_2881188051908314_7174520130964029440_n

Kateryna Hrebenyuk

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in Poland

Our Team

Artur Perekhrest

Coordinator of the NGO ``Green Fund`` in Italy