Про Фонд

Громадська організація «Зелений фонд. Подолання екологічних та гуманітарних катастроф» – незалежна українська неурядова організація, що спеціалізується на захисті екологічних та гуманітарних питань

Зелений Фонд має представництва у більшості регіонах України

Крім того, на сьогоднішній день основним місцезнаходженням ГО «Зелений Фонд», окрім України, є Брюссель, ЄС

Зелений Фонд розвиває мережу своїх представництв у таких країнах як Польща, Румунія, Швейцарія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Італія, а саме країнах, які прийняли найбільшу кількість тимчасово переміщених осіб з України

За свою 6-річну історію під егідою «Зеленого фонду» були успішно реалізовані перші в історії України кейси з практичної реалізації принципів Орхуської конвенції, внаслідок чого було здійснено якісний прорив у праві громадськості на реальне отримання інформації про навколишнє середовище, у тому числі і у судовій практиці. Завдяки створеній онлайн-платформі «Зеленим фондом» будь-яка особа отримала простий і зрозумілий механізм подачі Орхуських запитів, що стосуються питань навколишнього природнього середовища

Мета Фонду

Захист людей

Наша команда працює для захисту людей, які постраждали внаслідок гуманітарних і екологічних катастроф, а також від військової агресії РФ

Чисте довкілля

Ми, на загальнодержавному та міжнародному рівнях, відстоюємо право кожного мешканця України на чисте і безпечне довкілля

Екологічний моніторинг

Моніторинг діяльності підприємств, чия діяльність згубно впливає на стан навколишнього середовища. Співпраця з державними природоохоронними органами та їх негайне інформування у разі виявлення порушень

Відшкодування шкоди від забруднювачів

Підприємства-забруднювачі повинні понести повну відповідальність за завдану природі і людям шкоду, усунувши наслідки від забруднення навколишнього середовища і виплативши постраждалим адекватну компенсацію

Екологічна відповідальність

Своєю діяльністю ми прагнемо сформувати в Україні екологічно відповідальну позицію влади і бізнесу по відношенню до природи і людей

Забезпечення принципів Орхуської конвенції

Право кожної людини на доступ до екологічної інформації, право зацікавленої громадськості на участь у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища