Право

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Червону книгу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про природно-заповідний фонд України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пестициди і агрохімікати

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про питну воду та питневодопостачання

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону земель

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону атмосферного повітря

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

ПОСТАНОВА КМУ

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи

ФОРМА №1

відходи “ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ” (річна)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря” (річна) та N 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря” (квартальна)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про меліорацію земель

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зону надзвичайної екологічної ситуації

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

ПОСТАНОВА КМУ

Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13 січня 2012 року N 8

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Про застосування ставок екологічного податку
(Витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про екологічну мережу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про екологічний аудит

КОНВЕНЦІЯ

про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
( Орхуська Конвенція)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відходи

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про регулювання містобудівної діяльності

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку розподілу розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речовин