Екологічний податок–2019 в Україні

31 Січня, 2019 admin

Екологічний податок–2019 в Україні

Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 2019 року застосовується новий порядок, справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку (далі — Податок), зокрема в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі — Викиди двоокису вуглецю).

Розділ VIII Податкового кодексу України (далі — Кодекс) змінено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. (далі — Закон № 2628) як в частині визначення платників, які справляють екологічний податок за Викиди двоокису вуглецю, так і ставок Податку.

При цьому за зобов’язаннями Податку за Вакиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності у 2019 році, до платників Податку в частині Викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг Викидів двоокису вуглецю за даними форми_статистичної звітності 2-ТП / повітря за 2018 рік, копія якої подається до органу ДФС за місцем знаходженням  стаціонарного  джерела викидів, перевищує 500тонн.

Крім того, з 1 січня 2019 року ставку Податку за викиди двоокису вуглецю; стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну підвищено до 10 грн/гонїу, тобтц збільшено у 24,4 раза.

Разом з тим Законом України від 22 листопада 2018 року № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі — Закон № 2621) змінено склад доходів Державного бюджету України, що визначений ст. 29 Бюджетного кодексу України, в частині розподілу між бюджетами коштів від Податку.

Зокрема, згідно із п. 16і ст. 29 Бюджетного кодексу України запровадженої особливий порядок розподілу коштів Податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, який полягає у тому, що надходження Податку в  частині Викидів двоокису вуглецю зараховується до загального фонду державного бюджету у розмірі 100відс тоді, як надходження Податку від викидів інших видів забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише у розмірі 45_відсотків.

Таким чином, платники Податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, _одним платіжним дорученням на рахунки,відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України:

45 відсотків Податку — до загального фонду Державного бюджету України (крім Податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису  вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; Податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі);

55__відсотків — до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім Податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, — 25 відсотків;

обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим -ЗО відсотків;

бюджетів міст Києва та Севастополя — 55 відсотків.

Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючі ї вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк:, зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

З метою забезпечення ефективного контролю за розподілом коштів Податку за викиди забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) з урахуванням припису п. 16і ст. 29 Бюджетного кодексу України зобовязуємо поінформувати платників Податку про обов»язковість складання окремого додатка 1 до декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України / від 17.08.2015 № 715, зареєстрованої у Міністерсгві юстиції України 03.09.2015 { за № 1052/27497 (далі — Декларація), в частині зобов’язань за Викиди двоокису  вуглецю починаючи вже за зобов’язаннями з Податку за IV квартал 2018 року.

Статтею 250 Кодексу для Податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники Податку складають податкові Декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують Податок протягом 10 календарних днів, з що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплату податкових зобов’язань з Податку вважаються за:

IV квартал 2018 року -11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку — 19 лютого 2019 року;

I квартал ц.р. — 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;

  1. квартал ц.р. — 9 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;
  2. квартал ц.р. — 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;

квартал ц.р. — 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.

Джерело: http://voznesenskonline.com.ua

 

,