Представники Зеленого Фонду взяли учать в обговоренні рамкового Проекту Закону “Про управління відходами”

6 Грудня, 2018 admin

Представники Зеленого Фонду взяли учать в обговоренні рамкового Проекту Закону “Про управління відходами”

5 грудня  відбулось обговорення із зацікавленими сторонами винесеного на публічне обговорення Проекту Закону “Про управління відходами”, розробленого Міністерством екології та природних ресурсів України, захід відвідали представники ГО “Всеукраїнська організація “Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф” Максим Фролов, Борис Малишев та Дмитро Філомовнов.

Розробка даного законопроекту пов’язана із виконанням Україною Угоди з ЄС про асоціацію, угоди з Європейським співтовариством з атомної енергії, а також із впровадженням положень Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив».

Законопроект спрямований на удосконалення системи управління відходами, визначення  правових, організаційних, економічних засад та механізмів контролю для забезпечення всебічного захисту здоров’я людей та довкілля шляхом впровадження заходів для запобігання або зменшення утворення відходів, зниження негативних наслідків від управління відходами, сприяння їх повторному використанню і відновленню в якості вторинної сировини та енергетичних ресурсів.

Законопроект покликаний замінити застарілий Закон України «Про відходи» від 1998 року.

У проекті наводиться великий систематизований каталог термінів, які мають на меті гармонізувати українське законодавство у сфері управління відходами із стандартами ЄС. Наведено Цілі та принципи державної політики у сфері управління відходами. Одним із принципів закріплено  «забруднювач платить» – це означає, що витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, включаючи витрати на утримання об’єктів інфраструктури  з управління відходами, покриваються утворювачем або ж власником відходів.

Законопроект містить норми щодо запобіганню утворенню відходів. А також регламентує підготовку до повторного використання, рециклінг та інші види відновлення відходів. Визначено, що відходи класифікуються відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, з врахуванням їх походження, складу, а також, граничного значення концентрації небезпечних речовин наведених у Додатку  до закононопоректу.

 У Національному переліку відходів пропонується всі поділити на групи:

а) небезпечні відходи;

б) відходи, що не є небезпечними;

в) відходи, що потребують оцінки.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації  зобов’язані дотримуватись наступної ієрархії управління відходами в такій послідовності:

1) запобігання утворенню відходів;

2) підготовка до повторного використання;

3) рециклінг;

4) інші операції з відновлення (у т. ч. відновлення з виробленням енергії);

5) видалення.

Окрема стаття присвячена системі розширеної відповідальності виробника, яка встановлюються законами України до виробників таких продуктів: упаковка, електричне та електронне обладнання, батарейки, батареї і акумулятори, транспортні засоби у яких закінчився термін експлуатації, оливи, шини та інші.

Зобов’язання у системі розширеної відповідальності виробника включають:

1)    приймання від кінцевих споживачів відходів, що утворилися в результаті використання продуктів, а також подальше управління цими відходами та фінансову відповідальність за таку діяльність;

2) інформування утворювачів та власників відходів, на яких поширюється розширена відповідальність виробника, про заходи, які вони можуть вживати з метою запобігання утворенню відходів, їх придатності для повторного використання та рециклінгу, наявні системи для приймання та роздільного збирання і повторного використання;

3) впровадження заходів щодо розроблення продуктів та їх компонентів з урахуванням мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище, зменшення обсягів утворення відходів в процесі їх виробництва та використання, виробництва довговічних продуктів, придатних для ремонту та повторного використання, а також залучення у виробництво максимальних обсягів вторинної сировини;

Повноваження органів виконавчої влади та органів у сфері місцевого самоврядування викладено в окремому розіділі законопроекту.

У документі встановлено загальні вимоги до збирання, перевезення та оброблення відходів.

Для утворювачів відходів, діяльність яких призводить до виникнення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, які не є небезпечними, перевищує 50 тонн, запроваджуються щорічні декларації про відходи. Крім того пропонується здійснювати ліцензування здійснення операцій управління відходами.

Слід відмітити, що законопроект має так званий «рамковий» характер, що означає, що у разі свого ухвалення він стане центральним та системоутворюючим для низки наступних законів, які регулюють управління певним видами відходів. Мова йде про окремі законодавчі акти щодо відходів у вигляді тари, батарейок, побутових відходів, а також про муніципальні відходи тощо.  Разом із тим у законопроекті наведено десять видів відходів, правовий статус яких ним не регулюється (невловлювані газоподібні речовини, радіоактивні відходи, виведені з експлуатації вибухові речовини військового і цивільного призначення, стічні води, побічні продукти тваринного походження та виробництва продукції, відходи видобувної промисловості тощо).

Законопроект був розроблений Офісом реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України, за участі експертів РПР та інших ГО. Втім, після цього проект був Міністерством підданий змінам та на публічне обговорення відомство винесло дещо змінений проект. Це викликало несхвалення з боку профільних ГО. Під час обговорення експертами РПР до проекту Закону у чинній редакції було висловлено чимало пропозицій і зауважень, які стануть предметом розгляду та врахування Міністерством перед тим, як воно буде ініціювати внесення проекту до Верховної Ради України.

, ,